5 X 1000 ADP – AKK BOR C.F. 00794360321

Spoštovani!

Tudi z letošnjo davčno prijavo lahko namenite 5 promilov davka IRPEF našemu

klubu. Dovolj je, da v oddelku » IZBIRA ZA NAMENITEV PETIH TISOČINK DAVKA IRPEF « v spodnjem desnem okencu vpišete davčno številko (codice fiscale) našega kluba in se podpišete in s tem konkretno pomagate našemu klubu.

D.Š. 00794360321

 

 

Cari Amici!

Anche con la dichiarazione dei redditi di quest’anno potete devolvere il 5×1000 dell’IRPEF

alla nostra società. E’ sufficiente che nel riquadro » SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF« nel riquadro in basso a destra scrivete il codice fiscale della nostra società e firmate. Darete così un contributo all’attività del nostro club.

C.F. 00794360321

 

 

ADP AKK “BOR”

predsednik – il presidente

Edi Sosič