AKK – ADP BOR SPOROČILO COMUNICAZIONE

SPOROČILO ČLANOM, STARŠEM IN TEKMOVALCEM

Dragi prijatelji!

Pred skoraj mesecem dni smo morali, tako kot vsi ostali družbeni in športni dejavniki, zaradi pandemije, ki je medtem pridobila svetovno razsežnost, prekiniti svojo redno dejavnost. Po vsem tem obdobju se vam oglašamo predvsem zato, da bi kljub težkim okoliščinam z vami vsemi ohranili stik, čeprav posredno, in da bi ne imeli občutka ali vtisa, da smo pozabili na vas.

Srčno upamo, da ste vse in vsi zdravi in da po najboljših močeh kljubujete nevšečnostim in omejitvam, ki zaznamujejo to obdobje in ki bodo verjetno še trajale za nedoločen čas.

Tudi naš odbor se je seveda moral podrediti okoliščinam. Urad, tako kot Stadion v celoti sta v teh dneh zaprta in nedostopna za javnost. Odborniki urejamo tekoče zadeve kolikor je mogoče preko telefona ali računalnika.

Verjetno ste iz drugih virov tudi že izvedeli, da je italijanska košarkarska zveza pod silo razmer že odredila uradni konec vseh amaterskih in mladinskih prvenstev.

Sami vam sporočamo, da bo pri KK Bor dejavnost spet redno stekla, čim bo mogoče in da tudi če do konca sezone ne bo več uradnih tekmovanj, bomo pri našem klubu poskrbeli, da bodo tekmovalci dobili še nekaj sicer neuradnih tekmovalnih priložnosti in da bomo, če bo le mogoče, nadoknadili to obdobje prisilnega mirovanja.

Do takrat pa ostanite predvsem vsi zdravi in kolikor mogoče vedrega razpoloženja. Tisti, ki imate to možnost, pa si skušajte v okviru svojega domokroga organizirati primerne razmere za fizično aktivnost, da boste, ko bo vse to že mimo, v ustrezni formi. Če pa imate tudi vi svoje predloge, pripombe in kakršnakoli sporočila, nam pišite na mail naslov kkbor@libero.it.

Lep pozdrav vsem in čim bolj vesele velikonočne praznike.

COMUNICAZIONE AI SOCI, AI GENITORI ED AGLI ATLETI

Cari amici!

Da circa un mese abbiamo dovuto, alla stregua di tutti gli altri soggetti sociali e sportivi, interrompere l’attività a causa della pandemia in corso, che nel frattempo ha assunto dimensioni di emergenza mondiale. Vi scriviamo soprattutto per mantenere un contatto, anche se indiretto, con voi tutti malgrado le avverse circostanze ed affinché non abbiate la sensazione che ci siamo dimenticati di voi.

Speriamo vivamente siate tutti in buona salute e teniate testa al meglio agli aspetti spiacevoli ed alle limitazioni che stanno caratterizzando questo periodo e che probabilmente si protrarranno ancora.

Il nostro consiglio direttivo ha dovuto naturalmente adeguarsi alle circostanze. L’Ufficio, così come il centro sportivo sono chiusi ed inaccessibili al pubblico. Noi dirigenti tentiamo di sbrigare le pratiche correnti al telefono o al computer.

Probabilmente avete già appreso da altre fonti che la Federazione Italiana Pallacanestro ha già determinato ufficialmente la chiusura di tutti i campionati amatoriali e giovanili.

Teniamo a farvi sapere che l’ADP Bor riprenderà l’attività appena sarà possibile e che anche se non ci sarà più la possibilità di disputare gare ufficiali, troverà il modo che i giovani atleti abbiano l’opportunità di disputare partite non ufficiali e se possibile, anche di recuperare questo periodo di pausa forzata.

Fino ad allora restate soprattutto in buona salute e possibilmente di buon umore. Chi ha la possibilità di farlo nell’ambito domestico, si organizzi per un’attività fisica adeguata in modo da essere in piena forma quando tutto ciò sarà passato. Se vi sono anche da parte vostra proposte, critiche o comunicazioni di qualsiasi tipo, scriveteci all’indirizzo mail kkbor@libero.it.

Un caro saluto a tutte e tutti e buone feste pasquali.

Predsednik/Il Presidente

Edi Sosic

Trst/Trieste, aprila/e 2020