ADP-AKK BOR D

Za Bor je minulo prvenstvo predstavljalo veliko preizkušnjo tako iz športnega kot iz ekonomskega vidika. Kljub velikim naporom smo se morali sprijazniti z dejstvom, da nas je razplet na igrišču obsodil na izpad.

Nemudoma smo začeli načrtovati novo sezono v nižji ligi. AKK Bor je kot edini zastopnik slovenske narodne skupnosti v mestu Trst v košarki sklenil začeti novo obdobje s preporodom mladinskega sektorja, ki naj postane osnova za sestavo članske ekipe s košarkarji, vzgojenimi v domačem pogonu.

Povezali smo se z vsemi slovenskimi osnovnimi in nižjimi srednjimi šolami v tržaškem mestnem središču in v pobude o sodelovanju vključili 350 otrok. Projekt je bilo zelo dobro sprejet in je spet vzbudil navdušenje in upanje v boljšo prihodnost med člani društvenega odbora.

Slednji je bil na nedavnih volitvah potrjen, analiziral je aktualno stanje v športu in nov sistem članskih košarkarskih prvenstev ter naposled sklenil, da zaprosi za vključitev naše članske ekipe v “deželno prvenstvo prve divizije”, dosedanjo D ligo.

AKK Bor je eno od društev v deželi z najdaljšim stažem in je dolga leta predstavljal košarkarsko tradicijo Slovencev v Italiji, s tem da je vrsto sezon nastopal v C1 in C2 ligi. Zato upamo, da lahko vsakdo razume, da je odločitev sad zelo tehtnega razmisleka.

Trst, 21.7.2023

 

Per il Bor lo scorso campionato è stato una prova impegnativa  sia  dal lato  sportivo che da quello economico e nonostante gli sforzi profusi abbiamo preso atto della realtà,  il campo ci condannava alla retrocessione.

Abbiamo immediatamente iniziato a programmare la prossima stagione sportiva nella categoria inferiore, l’ADP – AKK Bor, unica rappresentante della comunità slovena nella città di Trieste, ha deciso di iniziare un nuovo ciclo puntando sulla rinascita del settore giovanile fondamentale per ricreare le basi per avere una prima squadra composta da giocatori provenienti dal proprio vivaio.    

Abbiamo promosso alcune iniziative in collaborazione con tutte le scuole elementari e medie di lingua slovena della città coinvolgendo oltre 350 bambini. Iniziative molto riuscite che sono state molto apprezzate e che hanno ricreato entusiasmo tra i dirigenti della società e speranza per il futuro.  

Analizzando la situazione sportiva attuale, e la nuova formulazione dei campionati senior, il nuovo consiglio direttivo della società, appena eletto, in continuità con la programmazione iniziata. ha deciso, di chiedere l’ammissione della ns. squadra senior al “campionato Regionale di 1. Divisione” (ex serie D).

ADP – AKK Bor è una delle società più longeve del basket regionale e ha  rappresentato per tanti anni la tradizione cestistica slovena della città di Trieste, militando per lunghi anni nel campionato di serie C1  e C2, per cui speriamo si possa comprendere quanto sia stata soppesata questa decisione.

  

Trieste, 21.7.2023