OBČNI ZBOR AKK BOR

Predsedniško poročilo – Edi Sosič

Dober večer vsem prisotnim, zahvaljujem se vsem članom, še posebej pa vsem prisotnim gostom in predstavnikom javnih občil , ki vedno poročajo o našem delovanju : Primorskemu dnevniku, Slosport, Rai Trst in Televiziji Koper.

Izteka se drugi mandat in nocojšnji občni zbor je torej volilnega značaja. Moram priznati in podčrtati , da smo preživeli zelo težavno obdobje in kljub temu, da so sedaj pogoji znatno boljši, se zdi da nismo še premostili čisto vseh težav.

Potem, ko je bila vsa dejavnost v obdobju 2019/2020 in 2020/2021 zelo otežkočena zaradi pandemije, smo se pod določenimi zdravstvenimi predpisi/pogoji v obdobju 2021/2022 že začeli vsaj koliko toliko udejstvovati in kot košarkarsko društvo BOR dosegli s prvo ekipo napredovanje iz D LIGE V VIŠJO C 2 ligo, veselje je bilo res nepopisno in neverjetno ob tem dosežku. Tudi mladinska dejavnost je ponovno zaživela , kljub temu, da nas je veliko število otrok zapustilo zaradi prej navedenih predpisov v obdobju pandemije, in so ponovno začeli dobro trenirali.

Že pred začetkom sezone 2022/2023 smo zabeležili večje težave pri sestavi ekipe, saj so nas nekateri igralci obvestili tik pred začetkom priprav, da zaradi službenih, študijskih in drugačnih razlogov ne bodo mogli zagotoviti redne prisotnosti na treningih in tekmah.

Pod silo razmer smo tako začeli priprave v omejeni zasedbi, medtem pa smo istočasno iskali in novačili nove sile, da bi prišli do ustreznega igralskega kadra, kar nam je uspelo tik pred začetkom prvenstva.

Na dlani je, da sta moštvu v prvem delu lige manjkala uigranost in tako imenovana » kemija » med igralci, ki sta se šele oblikovali. Zaradi tega smo utrpeli kar nekaj porazov, čeprav večkrat z minimalno razliko v točkah.

Drugi del sezone se je obnesel znatno bolje : osvojili smo vrsto tekem, ampak kljub zastavljenim trudu in požrtvovalnosti se nam ob koncu ni uspelo izogniti izpadu v nižjo ligo. Pri tem bi radi naglasili , da nam za obstanek ni zmanjkal le kanček športne sreče, ampak da izpadu je botrovalo tudi dejstvo , da italijanska košarkarska zveza tik pred začetkom sezone napovedala preureditev članskih deželnih prvenstev, in to naj podčrtamo, ko je že zapadel rok za vpis v prvenstva, tako da bodo od naslednje sezone prisotne nove tekmovalne kategorije, na žalost pa tudi mnogo višji stroški. Ob normalnih pogojih in okoliščinah in brez navedene tekmovalne reforme bi BOR RADENSKA lahko z doseženo uvrstitvijo tudi letos ohranil raven deželne C Lige Silver.

Odbor AKK BOR se je že takoj po izteku sezone lotil dela, zato da di društvu čimprej in ponovno povrnil tekmovalno raven, ki mu pripada.

Razveseljivo je , da smo se uspeli dogovoriti s košarkarsko sekcijo športnega društva BREG za sodelovanje na mladinskem področju, kar naj bi bilo zelo spodbudno za bodočnost, če se bo sodelovanje nadaljevalo in utrdilo. Menim, da je bližina obeh društev bistvenega pomena za obstoj obeh. Razveseljivo je tudi dejstvo, da se nem je pridružilo večje število vaditeljev, ki pa nimajo še vsi vseh usposobitev, ki jih predpisuje italijanska košarkarska zveza. Upam , da jih bodo čimprej pridobili.

Prisotnost novih vaditeljev je prinesla novega elana in poleta pri vadbenih pogojih in omogočila uresničitev nekaterih pobud, naprimer poletnih kampov, ki smo jih izvedli konec meseca avgusta in začetku septembra, nadalje košarkarskega dne za šole, božičnice pod nazivom » Koši pod jelko » in še nekatere aktivnosti.

Naj še navedem , da imamo letos več vadbenih skupin in sicer : Minibasket Mali, Minibasket Veliki, Minibasket deklice, kar je za nas novost in tudi veliko zadoščenje, Under 13 in Under 14/15, Skupno je torej v našem pogonu približno 70 tekmovalk in tekmovalcev izpod petnajstega leta starosti.

Dne 16/05/2023 smo sprejeli v goste Košarkarsko Zvezo Slovenije s pobudo » IGRIVA KOŠARKA » ob prisotnosti maskote LIPKA. Sodelovale so vse tržaške slovenske mestne osnovne šole s približno 250 dijaki otroci. Pobuda se je iztekla za zadetek v polno in LIPKO je dejansko navdušil otroke. Zahvaliti se moram iz srca vsem odbornikom, pomočnikom in trenerjem, ki so sodelovali in sooblikovali tako čudovito vzdušje. Razveseljivo je tudi dejstvo, da so nam prisotni šolniki čestitali za pobudo in nas spodbudili, naj slednjo čimprej ponovimo.

Vsem otrokom smo podarili priložnostno majico. Dovolite mi, da še posebej izpostavim podporo in vlogo Zadružne Kraške Banke TS GO za dodeljeno finančno pomoč

Za našo slovensko stvarnost je bistvenega pomena , da lahko računamo na delujoče društvo v centru mesta, ker s tem potrjujemo in utrjujemo svojo prisotnost in slovenstvo v mestu. Naj še poudarim, da je AKK BOR nasploh tudi najstarejše košarkarsko društvo v Trstu in bo leta 2025 praznovalo 60 letnico obstoja, saj je od leta 1965 do leta 1989 delovalo v okviru Športnega združenja BOR, od leta 1990 pa postalo samostojen košarkarski klub.

Moram podčrtati tudi za nas živlijensko pomembnost pokroviteljev, še zlasti tistih, ki nam že dolgo vrsto let stojijo ob strani in omogočajo uresničitev načrtov in raznoraznih pobud. Naj omenim le , da smo hvaležni naši krovni organizaciji ZDRUŽENJU SLOVENSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV V ITALIJI, ZADRUŽNI KRAŠKI BANKI TS GO, saj nas redno podpirata Inudita svoje pokroviteljstvo ob najrazličnejših priložnostih in pobudah. Ne smemo niti pozabiti podjetja RADENSKA, ki nas sposorizira že več kot 30 let. Na tem mestu se zahvaljujem tudi krajevnim upravam – Občini Trst, Rajonskemu svetu za 6. mestno okrožje in Deželi FJK. Zahvala gre tudi vsem manjšim pokroviteljem , ki z njihovo podporo pomagajo društvu, predolgo bi bilo jih omeniti vseh.

Zelo pomembno je , da ima naše društvo tudi homogeno odborniško ekipo. Zahvaliti se moram prav vsakemu odborniku in odbornici , ker nam ekipno delo v kolegialnem in prijetnem vzdušju omogoča , da lažje premoščamo težave, ki se pogostoma pojavljajo. Mlajšim odbornikom pa svetujem, da se zgledujejo s tem obnašanjem. Res mi je v čast, da lahko računamo na tako kakovostno odborniško zasedbo.

Tudi v bodoče nas čakajo veliki in zahtevni izzivi : še vedno obstaja problem naših slovenskih vaditeljev z ustrezno strokovno usposobljenostjo . V teh letih smo to vrzel skušali nadoknaditi, in nekaterim nudili bodisi pogoje ( prijave na zvezne trenerske tečaje ) in tudi finančno pomoč za obiskovanje tečajev za usposabljanje. Potem pa se je tudi dogajalo , da so nas trenerji zaradi razno raznih razlogov zapustili ( službeni in družinski razlogi, študijske obveznosti itd.) . Upam, da bomo tudi to težavo v bodoče premostili. Drugi in zelo važen iziv pa je ta, da v člansko ekipo čimprej vključimo mlade fante iz našega mladinskega pogona, česar žal ne uresničujemo že preveč časa in zavedamo se da bo minilo nekaj časa , da se uresniči. Dodatna stava pa naj bi bila, da pridobimo še večje število mladih, ki bi se radi udejstvovali s košarko. Prav zato pa je nadvse pomembno, da pridemo čimprej na zeleno vejo z vaditelji.

Blagajnisko poročilo, ki ga bosta prebrala blagajnik ali tajnik, bo zgovoren dokaz o velikem trudu, ki ga je odbor vlagal v stalen nadzor in uravnovešenost klubskih računov. To smo tudi uresničili, kar nam je v veliko zadovoljstvo. Še enkrat hvala vsem odbornikom tudi za izdatno pomoč pri iskanju novih finančnih prilivov.

Glede kratkoročnih sedanjih ali bodočih klubskih akciji samo omenim, da smo nameravali ponoviti, in se prav v teh dneh uresničuje drugi teden poletnega kampa . Večkrat smo se že pogovarjali , da bi tudi organizirali jesenske priprave in tudi poletni turnir 3 proti 3. Mogoče nam bo tudi uspeli v bližni prihodnosti.

DNE 17/06/2023 smo organizirali praznik ob koncu sezone , ki je zelo dobro uspela in bila deležna pohvale , Zahvala gre staršem , odbornikom za pomoč.

V programu imamo skratka še veliko drugih in novih pobud, zato tudi javno pozivam, da se nam priključijo še nove tudi mlade odborniške sile. Lepo bi bilo, da be se nekaj novih moči pridružilo iz vrst bivših igralcev ali njihovih staršev.

Poročilo se bliža koncu. Dovolite mi, čeprav vsebinsko to ne sodi zraven, da glede na številna poizvedovanja in vprašanja, ki jih je naš klub deležen, tudi na tem mestu ponovno podčrtam, da Košarkarski klub BOR nima nobene povezave ali pristojnosti z načrtovano gradnjo nove dvorane in posledično tudi ne nosi nobenih odgovornosti za zamude in zastoje, ki so vezani na gradnjo novega športnega objekta. Nasprotno, rad bi še enkrat poudaril, da AKK BOR ni bil nikoli soudeležen pri postopku in ni imel priložnosti niti da izrazi svoje mnenje o bodoči hali.

Novi obrazi odbornikov in vaditeljev nam vlivajo novih energij in elana za bodoče delovanje društva. Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi uspeli pri premoščanju težav, ki se stalno pojavljajo med delovanjem.

Delamo za društvo, ki je predvsem izraz slovenstva v mestu, a se hkrati tudi stalno primerja in sooča s stvarnostjo današnjega časa, torej se ne zapira v lastno samoutrbo, ampak nudi tudi priložnost aktivnega sodelovanja tudi otrokom tako ali drugače mešanih zakonov in pripadnikom večinskega naroda, da nas bolje spoznajo in se po možnosti vživijo v našo realnost.

Opažamo namreč, da ob pomanjkanju tradicionalnega čuta pripadnosti, korenito spremenjenim okoliščinam za delovanje in drugačnim ustaljenim družbenim navadam in tokovom,so to edina jamstva za obstanek in razvoj , vztrajanje v delu z mladimi . Upam, da bomo pri tem svojem poslanstvu še naprej vztrajni in uspešni, ter da so že med sedanjimi mlajšimi tekmovalci tudi tisti , ki bodo v bližnji prihodnosti branili barve košarkarskega kluka BOR na članski, po možnosti najvišji možni ravni.

Naj še navedem , da AKK BOR ŠE VEDNO SODELUJE IN NAMERAVA ŠE NAPREJ BODOČE SODELOVATI PRI ProjektU JADRAN , ki je namenjen vsem mladinskim ekipam slovenskih društev , ampak moram podčrtati, da oba kluba BOR in BREG, ki delujeta pod kraškim grebenom sta izpostavljena večjim pritiskom, kot tista , ki delujejo na Krasu, saj je konkurenca italijanskih klubov precejšnja in ob razširjeni in razvejani ponudbi se marsikatera družina odloči za enostavnejše in prikladnejše rešitve, tudi tiste družine, ki so otroke zaupale našemu slovenskemu šolskemu sistemu. Na Krasu je to manj občuteno in prisotno, saj od Bazovice do Nabrežine organizirana športna dejavnost je še vedno v pristojnosti slovenskih športnih društev. Prav zato pa stalno poudarjamo in opozarjamo na pomembnost obstoja in razvoja košarkarskega kluba BOR v mestu.

Naj tudi iz našega omizja čestitamo JADRANU in KONTOVELU za izjemne športne uspehe v letošnjem letu.

Iskreno se opravičujem in oproščam, če sem pomotoma kaj izpustil ali na koga pozabil .Upam, da mi ne bo nihče zameril in naj me po potrebi raje dopolnite v okviru razprave.

Zahvaljujem se vsem Vam za pozornost in skupaj z Vami kličem : ZA BOR TRIKRATNI ZDRAVO !

FOTO: KK BOR