5X1000 A.D.P. – AKK BOR

 Spoštovani!

 Tudi z letošnjo davčno prijavo lahko namenite  5 promilov davka IRPEF našemu  klubu.  Dovolj  je, da  v oddelku  » IZBIRA  ZA  NAMENITEV  PETIH  TISOČINK  DAVKA  IRPEF «  v spodnjem  desnem okencu  vpišete  davčno številko (codice fiscale) našega kluba: 00794360321 in se podpišete in s tem konkretno pomagate našemu klubu.

 

Cari Amici!

 Anche con la dichiarazione dei redditi di quest’anno potete devolvere il 5×1000 dell’IRPEF alla nostra società. E’ sufficiente che nel riquadro » SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF« nel riquadro  in  basso a  destra scrivete il  codice fiscale della nostra società: 00794360321 e firmate. Darete così un contributo all’attività del nostro club.

                                                    

Edi Sosič

predsednik/presidente

A.D.P.- AKK  BOR                                           

 

5x1000 - 2023
5x1000 (Newsletter)