Božičnica “Koši pod jelko” – Festa di Natale ” Canestri sotto l’albero”

Pozdrav predsednika Edija Sosiča

Lepo pozdravim Vse prisotne v imenu KOŠARKARSKEGA KLUBA BOR in se zahvalim za vašo prisotnost . Zelo me veseli , da se ponovno lahko družimo ob tej priliki, da si lahko » v Živo » in stiskom voščimo za praznike ob koncu tekočega leta.

Današnje srečanje je omogočila tudi podpora 6. rajonskega sveta, ki deluje v našem rajonu in kateremu gre naša iskrena zahvala . Želim poudariti , da podpirati šport ne pomeni samo izboljšati pogoje za športno udejstvovanje : pomeni vlagati v zdravje otrok , v družbene vezi . pomeni skratka misliti za prihodnost in izboljšati kvaliteto življenja otrok in vseh nas.

»Danes je med nami predsednik rajonskega sveta gospod Paolo Perini , ki ga pozdravljam v naši sredi in ga bom po kratkem govoru povabil , da prinese kratek pozdrav.«

Naj omenim , da letos imamo več skupin in to so : minibasket mali in veliki , minibasket deklice , kar je za nas veliko zadoščenje IN NOVOST , UNDER 13 in UNDER 14/15 . Kot ste videli smo se skušali potruditi , da jim nudimo, za nas, čimboljše pogoje za njihovo vadbo in rast. Zahvalim se vsem trenerjem in njihovim pomočnikom za trud , ki ga vlagajo. Isto velja za starše , ki omogočajo , da so otroci prisotni saj jih stalno prevažajo in odvažajo z vadišč i n tekmovališč. Smo vedno pripravljeni poslušati vaše pripombe in nasvete .

Zagotavljamo vam , da se bo društvo v bodoče, z svojimi člani še več potrudilo , da se bodo vadbeni pogoji dodatno izboljšali in popestrili , in dovolite podčrtam važnost , da so nam ob strani tudi sponsorji in ustanove, kot nam je v tem primeru tudi krajevna ustanova.

Fante pa pozivam, naj ne nikoli popustijo in naj vedno skušajo popraviti napake.

V imenu društva se vam zahvalim , da ste ob strani društva , ob koncu prireditve pa vas vabim , da se udeležite zakuske v salonu v spodnjih prostorih.

SEDAJ SE BODO SKUPINE PREDSTAVILE IN SE BOMO TUDI PREPRIČALI NA LASTNE OČI, O NJIHOVEM NAPREDKU

SALUTO DEL PRESIDENTE EDI SOSIČ

A nome dell’associazione diletantistica di pallacanestro BOR saluto tutti i presenti e vi ringrazio per la vostra presenza. Sono estremamente lieto del fatto che dopo, tanto tempo sia possibile nuovamente incontrarsi » in presenza » e potersi augurare buone feste » dal vivo » , con autentiche strette di mano alla fine di questo anno.

L’INCONTRO DI OGGI SI SVOLGE ANCHE GRAZIE AL SOSTEGNO CHE LA sesta Circoscrizione del comune di Trieste , del rione di S, Giovanni ha voluto dare e che qui ringrazio a nome di tutti . Permettetemi di sottolineare che sostenere lo sport non aiuta solo le associazioni sportive a realizzare i propri obiettivi : è un proprio investimento ben più lungimirante, che riguarda sopratutto , la salute dei nostri ragazzi , il loro benessere e le loro relazioni sociali . E’ un investimento per il futuro e per una migliore qualutà della vita dei ragazzi e di noi tutti .

In questa stagione sportiva annoveriamo vari gruppi : Minibasket piccoli, Minibasket grandi , Minibasket ragazze , che per noi è una lieta novità, Under 13 ed Under 14/15.

Come probabilmente Vi siete accorti ci stiamo adoperando per poter dare ai ragazzi le condizioni migliori per allenarsi e progredire.

Ringrazio inoltre tutti gli allenatori e assistanti per l’ abnegazione e dedizione del lavoro dimostrate , ed in particolare stesso discorso vale per i genitori per il loro continuo appoggio . Ribadiamo anche qui ed oggi la piena disponibilità all’ascolto di ogni loro consiglio volto ad ulteruiori miglioramenti .

Garantisco che la società continuerà a fare quanto possibile per poter migliorare e rendere ancora più efficienti ed efficaci le modalita’ di allenamento.

Consentitemi inoltre , di ringraziare e sottolinere l’importanza degli sponsor e delle istituzioni pubbliche che ci sostengono tradizionalmente ed in questa particolare occasione la VI. A circoscrizione .

Ai ragazzi dico di non demordere mai e di fare il possibile per correggere eventuali carenze NEL GIOCO.

» Oggi è tra noi il Presidente della 6.a circoscrizione , sig Paolo Perini , che ringrazio per la presenza e invito a portare un breve saluto »

Non mi dilunghero ulteriormente e invito i vari gruppi sul parquet.

A nome della società vi ringrazio di esserci vicini e vi invito alla fine di accomodarvi nel salune sottostante per una bicchierata augurale .

Božičnica “Koši pod jelko” Festa di Natale "Canestri sotto l'albero"
DSC06795
« di 17 »

FOTO: Marco Trevisan