KK BOR KAMP 2022

Zaključil se je dvotedenski Borov košarkarski kamp, ki se ga je na Stadionu 1. maja v Trstu udeležilo prvi teden 28 otrok, drugi teden pa 26. Nekateri so vadili oba tedna, skupno so pri Svetem Ivanu sprejeli skoraj 50 deklet in fantov, nekatere že znane obraze, druge pa nove, take, ki se še niso ukvarjali z mini košarko. Kamperji so bili razdeljeni v tri skupine, ki so jih vodili vaditelji Elisa Sartori (najmlajši), Karin Malalan (srednji) in Dejan Faraglia (starejši). Koordinatorji kampa sta bila Karin Malalan ter novopečeni odbornik Daniel Crevatin, ki je tudi pomagal vaditeljem tako kot mladi sodelavci Anja Battilana, Giulia Radovini in Danjel Clara.
Kamp je organiziral Amaterski košarkarski klub Bor v sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji. Poleg vadbe v dveh telovadnicah in na zunanjem igrišču so po en dan vsak teden preživeli pri morju, v Barkovljah, gostje Tržaškega pomorskega kluba Sirena, kateremu se vsi pri Boru zahvaljujejo. Doživeli pa so tudi več uglednih obiskov, na Prvi maj so namreč prišli med otroke tržaški prvoligaški igralec Stefano Bossi, ki je bil izjemno navdušen nad obiskom pri rosno mladih navdušencih, pa nekdanji poklicni igralec in zdaj trener pri Boru Diego Zivic, dekan tržaških trenerjev Lucio Martini in strokovnjak za telesno pripravo calisthenics Federico D’Atri. Že prvi dan je otroke obiskala tudi televizijska ekipa slovenskega uredništva deželnega sedeža RAI za Furlanijo Julijsko krajino, ki je pripravila prispevek o kampu.
Zelo dobre odzive je poželo tudi sprotno poročanje o dogajanju na društveni facebook strani, ena od novic je celo presegla 7 tisoč stikov. AKK Bor po uspešnem poletnem kampu zdaj vabi mlade od letnikov 2008 do 2017 na dva tedna brezplačnih poskusnih treningov košarke in minibasketa od ponedeljka, 12. septembra.

 

Sì è concluso il camp di pallacanestro dell’AKK ADP Bor che ha portato al centro sportivo Primo maggio a Trieste 28 bambini la prima settimana e 26 la seconda. Alcuni hanno svolto entrambi i turni, in totale si contano quasi 50 giovanissime e giovanissimi, alcuni dei quali già mini atleti in società, altri volti nuovi al Bor. I campers sono stati suddivisi in tre gruppi, guidati dagli istruttori Elisa Sartori (gruppo dei più piccoli), Karin Malalan (intermedi) e Dejan Faraglia (grandi). A coordinare le attività la stessa Karin Malalan con il neo dirigente Daniel Crevatin che ha anche coadiuvato gli istruttori assieme ai giovani assistenti Anja Battilana, Giulia Radovini e Danjel Clara.

Il Bor ha organizzato il camp con il patrocinio dell’Unione delle associazioni sportive slovene in Italia. Oltre agli allenamenti nelle due palestre e sul campetto esterno di Guardiella, ogni settimana un giorno è stato dedicato alla gita al mare, a Barcola, ospiti del Club nautico triestino Sirena, cui va un caloroso ringraziamento dal direttivo del Bor. Da segnalare anche alcune visite eccellenti al camp: il giocatore triestino di serie A Stefano Bossi, particolarmente entusiasta della presenza al Bor, l’ex cestista professionista e ora allenatore in società Diego Zivic, il decano degli allenatori triestini Lucio Martini e lo specialista in preparazione fisica calisthenics Federico D’Atri. Già nella prima giornata di soggiorno ha fatto visita al Primo maggio una troupe della redazione slovena della TGR RAI del Friuli Venezia Giulia che ha realizzato un servizio sul camp.

Ottime notizie anche quanto alla copertura delle giornate di basket e divertimento sulla pagina facebook della società con una notizia che ha avuto ben 7 mila contatti. Messo in archivio il bellissimo camp estivo, ora l’AKK ADP Bor invita i giovani dalle annate 2008 al 2017 alle due settimane di prova gratuite di basket e minibasket da lunedì 12 settembre.

KK BOR KAMP 2022
63
« di 65 »