30.06.2021 OBČNI ZBOR AKK BOR – ASSEMBLEA DEI SOCI ADP BOR

Na rednem občnem zboru na Stadionu 1. maja v Trstu je Amaterski košarkarski klub Bor obnovil svoj odbor, v katerem so tudi nekateri novi obrazi. Funkcije si bodo razdelili na prvi seji. Dosedanji prvi mož Edi Sosič je v predsedniškem poročilu omenil težavno plovbo v zadnjih dveh sezonah covid obdobja, ko se je dejavnost sploh lahko nadaljevala spričo zagnanosti odbornikov in drugih sodelavcev (trenerjev, tekmovalcev, staršev in sponzorjev), razpoložljivosti zunanjega igrišča in sodelovanja z Bregom, Jadranom ter Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji. Razprava je bila nato naravnana prav na izglede za bodočo dejavnost v negotovih razmerah, o težavah pokroviteljev in pa o prenovi Stadiona 1. maja. Glede tega so ob velikem pričakovanju za projekt obnove športnega središča obenem izrazili nelagodje zaradi pomanjkanja informacij o dogajanju in dali nalogo novemu odboru, naj pobliže sledi nadaljnim razvojnim fazam.

Novi odbor AKK Bor sestavljajo Martin Devčič, Erik Filipac, Robi Filipac, Bruno Kneipp, Nives Košuta, Franko Perko, Aleš Roncelli, Edi Sosič, Mira Stor in Mladen Šare.

Člani sodelavci / Socio collaboratore :Riccardo Battilana, Igor Kocjančič, Sinisa Krcalič, Stefano Persi, David Stokelj, Boris Stopar, Aljoša Terčon, Cesare Uršich, Ervin  Žerjal

 

L’Associazione dilettantistica pallacanestro Bor ha rinnovato, nel corso dell’annuale assemblea dei soci svoltasi al centro sportivo Primo maggio a Trieste, il proprio consiglio direttivo aggiungendo alcuni volti nuovi. Vi fanno parte Martin Devčič, Erik Filipac, Robi Filipac, Bruno Kneipp, Nives Košuta, Franko Perko, Aleš Roncelli, Edi Sosič, Mira Stor e Mladen Šare. Le mansioni all’interno del direttivo verranno distribuite alla prima riunione. Nel proprio intervento il presidente Edi Sosič ha tracciato un bilancio del difficile cammino nelle ultime due stagioni contraddistinte dalla crisi covid. Si è riusciti a continuare l’attività grazie all’entusiasmo dei consiglieri e degli altri collaboratori (allenatori, giocatori, genitori e sponsor), alla disponibilità di un campo all’aperto ed alla collaborazione con Breg, Jadran e Unione delle associazioni sportive slovene in Italia. All’assemblea il dibattito ha toccato proprio le prospettive per il futuro nell’incertezza della crisi sanitaria, i problemi degli sponsor ed il progetto di riqualificazione del centro sportivo Primo maggio di San Giovanni.

 

Predsedniško  poročilo – EDI SOSIČ

Dobrodošli dragi člani , gostje in prijatelji !

Danes bomo pregledali socialno , športno in finančno delovanje našega kluba v letu 2020 . Leto , ki ga je pandemija coronavirusa bistveno zaznamovala in zato tudi krojila delovanje kluba.

Tu smo , da vam podamo bodisi obračun letnega delovanja kakor tudi predračun ta leto 2021 . Po štatutu moramo danes tudi izvoliti novi odbor , ki bo vodil klub v prihodnjih dveh sezonah.

SOCIALNA DEJAVNOST

Covid -19 je zelo pogojeval društveno dejavnost v letu 2020. Prvenstev ( bodisi članov kot mladincev ) nismo uspeli pripeljati do konca saj se ja vse zaključilo v prvih mesecih leta 2020 . Prav tako nam je bilo onemogočeno prirediti poletni kamp in odrekli smo se tudi tradicionalnim Memorialom Tavčar in Gombač ki so že dolgo let predstavljali uvod v novo sezono.

Redne stike smo seveda ohranili z ZSŠDI-jem , s projektom Jadran in še posebno S ŠD Breg saj imamo na mladinskem področju več skupnih združenih ekip.

Odborniki so se trudili , da so v mejah , ki so jih dovoljevali protokoli košarkarske federacije in Ministerstva za zdravje , da je bil dostop do okrnjene vadbe vseeno mogoč od minibasketa do članske ekipe .Težavno je bilo slediti tem protokolom saj so se ti vrstili kot na tekočem traku in bili večkrat kontradiktorni in težko izvedljivi. Na našo veliko srečo smo , ko je bilo dovoljeno , vadili na našem zunanjem igrišču , saj bi drugače vsa naša vadbena dejavnost popolnoma zamrla.

FINANČNA SLIKA

Če je bila športna dejavnost zelo okrnjena pa moramo povedati , da smo uspeli uravnovesiti račune in tako krepko utrditi in konsolidirati finančno stanje kluba . Kot bomo povedali v poročilu športne dejavnosti smo precej krčili izdatke za člansko ekipo medtem ko smo pustili nedotaknjen budget za mladinsko delovanje . Utrditev finančnega stanja je prepoznavna predvsem z izničenjem minusa , ki smo ga imeli do ŠZ Bor zaradi plačila vadbenih ur v telovadnici Bojana Pavletiča . Plačilo vadbenih ur na Stadionu predstavlja enega glavnih izdatkov našega društva.

Sanacija je bila možna bodisi zaradi omenjenega krčenja , kakor tudi zaradi prekinitve tekmovanj in posledično zaradi veliko manjših izdatkov za Federacijo in predvsem zaradi pomoči večjih in manjših sponsorjev . Ti so , kljub temu , da je tudi večino njih prizadel Covid , uspeli pomagati društvu čeprav v manjšem obsegu kot doslej. Priznati je treba tudi , da je potom Federacije tudi Coni prispeval delež za stroške pri sanaciji vadbenih prostorov.

Na žalost pa so bili nekateri sponsorji prisiljeni popolnoma odpovedati njihovo pomoč spričo ekonomskih težav v njihovih podjetjih. Težave teh slednjih smo razumeli in v sezoni 2020-21 smo odločili ,da ne silimo vanje in počakamo , da se finančno stanje v državi izboljša.

ŠPORTNA DEJAVNOST

1. MINIBASKET/U12: kljub demografskemu padcu smo pri minibasketu uspeli ohraniti pozicije in imeti dve skupini ( starejši in mlajši) . Za te otroke je skrbela naša dolgoletna vaditeljica Karin Malalan , kateri je pomagala Giulia Radovini . Zelo razveseljiva novica je , da sta se naša bivša igralca brata Mauro in Riki Simonič odločila priskočiti na pomoč klubu .Vključila sta se v vadbo teh otrok in se tudi vpisala v dvoletni tečaj za vaditelje minibasketa , ki ga organizira Federacija.

Vadba teh otrok je potekala na Stadionu in v telovadnici v Lonjerju

2. U13: to skupino , katero so tvorili fantje Bora in Brega , je vodil Igor Meden . Fantje so dokazali lep napredek saj je Meden izkušen in pripravljen trener .Skupina je perspektivna in treba zato nujno nadaljevati z dobrim vadbenim in tekmovalnim programom. V sezoni 2020-21 je ta skupina nastopala kot Breg ravno v duhu sodelovanja med obema društvoma.

3. U15 ZKB: ekipo je začetno vodil Boban Popovič , toda spričo Covida je bilo treniranje občasno in z daljšimi prekinitvami , kar je negativno vplivalo na košarkarski razvoj fantov. Pozitivna novica je , da je član te skupine Danjel Clara opravil začetni tečaj za sodnike , ki ga je organizirala Federacija z namenom da zapolni vrzel prekinitve prvenstev zaradi Covida .

4. U16 – skupina naših tekmovalcev je bila vključena v združeno ekipo v sklopu projekta Jadran . Nekateri od teh , če bodo vztrajali s kvalitetnim delom , bi lahko prišli v poštev za našo člansko ekipo.

5.C C LIGA SILVER BOR RADENSKA: pod pokroviteljstvom zvestega sponzorja Radenska smo začeli v sezoni 2019-20 prvenstvo C Siver . Zaradi hude pandemije se je prvenstvo definitivno prekinilo v februarju 2020 in se ni nikoli več nadaljevalo.

Pred začetkom nove sezone 2020/2021 smo se z žalostjo v srcu odrekli nastopanju v C ligi Silver in stopili stopnico niže v D ligo . Do te odločitve smo prišli predvsem iz ekonomskih razlogov . Izdelali smo nov načrt in predali trenerskemo mesto mlademu domačemu trenerju Saši Krčaliću kateremu je pomagal Diego Zivic

Navdušemo sta se lotila dela , telesno pripravo je koordiniral naš bivči igralec Miran Bole in izgledi za prvenstvo so bili spodbudni . Zaradi pandemije pa se pravo prvenstvo ni nikoli začelo in ko se je bilo treba odločiti če tekmovati v okrnjenem prvenstvu in tvegati nevšečnosti Covida smo se složno s fanti odpovedali takemu tekmovanju , ker je bila rizičnost tekmovanja prevelika . Negativnih posledic ni bilo ker je Federeacija dala proste roke pri vpisu ali odpovedi temu.

Kakor vidite sta bili sezoni 2019- 20 in 2020-21 zelo težavni . Največje tveganje je bil osip mladih tekmovalcev , ki bi se lahko odločali ali za tiste klube kjer so vseeno nadaljevali z dejavnostjo kljub prepovedi oz. izbira drugih nekontaktnih športov. Na srečo smo preprečili ta osip in uspeli ohraniti večino naših vpisanih tekmovalcev.

POLETNI KAMP

Ravno v tem smislu ohranjanja naše prisotnosti v mestnem središču , nam je uspelo v letošnjem juniju organizirati dva enotedenska popoldanska kampa za otroke vseh starosti , ki sta zelo dobro uspela . Na prvem smo imeli 30 vpisov in na drugem 20 . Če bodo zdravstvene razmere dovoljevale upamo organizirati še en celodnevni košarkarski kamp pred začetkom šolskega leta .

SODELOVANJE Z OSTALIMI DRUŠTVI

Že več let sodelujemo v projektu Jadran kjer pa ne opažamo bistvenih novosti ne iz športnega ne iz finančnega vidika . Naš mladinski sektor je precej skromen in spričo sodelovanja v projektu je odhod iz kluba fantov pri 16 letih s tega vidika omejevalen . Saj se potem igralec težko vrne v matični klub kar se posledično pozna tudi pri sestavi članske ekipe. S tem da smo mestno društvo smo še bolj izpostavljeni bodisi konkurenci bližnjih mestnih italijanskih društev in kakor asimilaciji slovenskih družin. Čeprav je zasnova projekta smotrna bo treba v bližnji prihodnjosti analizirati te aspekte drugače tvegamo obstoj društva . Ob odhodu fantov v projekt posledično odidejo tudi potencialni trenerji ,odborniki , simpatizerji in zakaj ne tudi bodoči sponzorji .

Dobro je sodelovanje z ŠD Breg bodisi zaradi geografske bližine kakor tudi zaradi skupnih sličnih problematik .

STADION 1. MAJ

Marsikdo , ki si želi novic glede prenove Stadiona , se obrača name oz.na odbornike kluba z upanjem da bi kaj več izvedel . Na žalost in kljub dejstvu , da smo tu doma že celih 55 let in da nam je obstoj in vzdrževanje Stadiona bila in je velika skrb , ni bil naš klub nikoli soudeležen pri načrtovanju te toliko pričakovane prenove . Čeprav smo avtonomno društvo in samo najemniki ur v objektu , nam je usoda Stadiona še kako pri srcu.

Preden zaključim ,bi se rad zahvalil vsem odbornikom , trenerjem , tekmovalcem in njihovim družinam , da sem lahko z njihovo pomočjo izpolnil tiste cilje ki smo si jih zastavili .

Seveda gre velika zahvala tudi našemu glavnemu sponzorju Radenski , ZKB , podjetju Globex kakor tudi vsem ostalim večjim ali manjšim sponzorjem , ki bistveno pripomorejo k obstoju kluba .

Zelo pomembna je tudi pomoč medijev , ki redno in vestno poročajo o našem delovanju : Primorski Dnevnik, Il Piccolo, Messagero Veneto , Deželni sedež Rai v slovenskem jeziku , Tv Koper Capodistria , Slosport prijatelja Branka Lakoviča in Megabasket.

Na koncu naj se še spomnim našega prijatelja , bivšega odbornika in zvestega navdušenca , Ceceja Parisi , ki je preminil lansko poletje .

Hvala vam za pozornost.

EDI SOSIČ

Trst, 30.06.21

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  – EDI SOSIČ

Cari soci e socie, gentili ospiti un caloroso benvenuto,

Oggi esamineremo l’attività sociale, finanziaria e sportiva che ci ha visti impegnati nell’ultimo anno. (2020), anno che ovviamente è stato condizionato dall’ epidemia che ha sconvolto tutto il mondo.

Ad ogni modo presenteremo il bilancio finanziario consuntivo della scorsa stagione ed il bilancio preventivo per l’anno 2021, che sarà il punto di riferimento per il lavoro del nuovo direttivo che, tra l ‘altro , come da ns. statuto, dovremo eleggere nel corso di questa serata.

ATTIVITA’ SOCIALE

L’attività sociale è stata fortemente condizionata del COVID-19, che non ha consentito di terminare i campionati in svolgimento della stagione sportiva 2019-20 vanificando così gli sforzi organizzativi della società per allestire gli allenamenti e i campionati giovanili e senior.

Non abbiamo potuto organizzare il tradizionale camp estivo e ovviamente non abbiamo potuto allestire i tradizionali tornei che aprono la stagione sportiva: il Memorial “Miljo Gombač“ per le squadre giovanili e il Torneo “Boris Tavčar”per la squadra senior.

Costanti sono stati i rapporti con la ZSŠDI, con il Project Jadran e soprattutto abbiamo allacciato un intensa collaborazione con il SD Breg e il suo presidente.

Ma oltre a ciò, i nostri dirigenti si sono impegnati costantemente per la cura, e la manutenzione e miglioramento degli impianti e dei ns. mezzi, in modo che tutte le nostre squadre, dal minibasket alla prima squadra svolgessero le loro attività in maniera ottimale e soprattutto si sono dedicati all’applicazione dei vari protocolli COIVID 19 che la FIP italiana e quella regionale “sfornavano” frequentemente e che ci ha impegnati sia a livello burocratico (siamo sommersi di autocertificazioni) che dal punto di vista organizzativo.

ATTIVITA’ FINANZIARIA

Prosegue il costante consolidamento della gestione, abbiamo operato dei tagli importanti soprattutto per quanto riguarda la 1. squadra, salvaguardando e investendo, nei limiti delle nostre possibilità nella riqualificazione del nostro settore giovanile, appianando così la forte situazione deficitaria che avevamo nei confronti dell’SŽ BOR.

Notevoli , infatti, sono le uscite per l’uso delle palestre, costi superiori alla media, giustificate dalle difficoltà del ŠZ BOR per gestire l’intera struttura dello Stadio 1. Maggio.

Tutto ciò è stato reso possibile dall’indispensabile aiuto delle sponsorizzazioni maggiori, ma anche di quelle minori che comunque sono importantissime per lo svolgimento delle nostre attività e che nonostante la grave crisi economica, ci hanno rinnovato la fiducia.

Risulta sempre più difficile il reperimento di nuovi sponsor, e nonostante il massimo impegno, succede che anche coloro che avevano promesso un aiuto, poi con il perdurare della crisi economica non riescono a mantenere l’impegno concordato, è stato un periodo difficile per cui per la stagione 2020-21, abbiamo deciso di non insistere. Spero che cio’ sia stato apprezzato da coloro che ci sostenevano e spero ci rinnovino la fiducia nel futuro.

 

ATTIVITA’ SPORTIVA

1.SPORTNA ŠOLA/MINIBASKET/U12: grazie allo sforzo profuso negli scorsi anni, anche quest’anno abbiamo vari gruppi di mini atleti con gli istruttori Karin Malalan , orma da lunghi anni alla guida dei piccoli mini atleti, aiutata, da Giulia Radovini e con l’importante apporto di Mauro e Riki Simonič, nostri ex giocatori che con entusiasmo sono ritornati nella famiglia Bor.

Abbiamo svolto le attività allo Stadio 1. Maggio e nella palestra di Longera.

2. U13: gruppo guidato da Igor Meden, integrato con alcuni giocatori del Breg. Igor ha una notevole esperienza e sotto la sua giuda i nostri ragazzi hanno dimostrato un notevole miglioramento. Questa squadra, nella stagione 2020-21, ha giocato con i colori del Breg, per sottolineare la costante collaborazione con la società di Dolina. E’ un buon gruppo che va seguito e curato e spero che potrà dare nuova linfa per il futuro.

3. U15 ZKB: allenati da Boban Popovič gruppo precedentemente seguito da Meden, Con Boban i ragazzi hanno iniziato la preparazione , ma purtoppo non è stato possibile svolgere i campionati causa il Covid.

5. U16 un gruppo di nostri atleti è stato aggregato con i pari età nell ‘ambito della collaborazione del Projekt Jadran. Alcuni elementi potranno essere recuperati per la ns. 1. Squadra per la prossima stagione sportiva.

4.C2 REGIONALE RADENSKA: con il tradizionale sponsor abbiamo partecipato al campionato 2019-20 , come detto in precedenza i campionati sono stati in seguito sospesi.

Vista l’esiguità dai fondi e con alcune defezioni abbiamo a malincuore e con tristezza deciso di non partecipare al campionato di serie C2, riprogettando il nostro futuro

Dopo un positivo ciclo guidato dall’ottimo coach Popovič, abbiamo rinnovato il settore tecnico della squadra, affidandone la guida a Saša Krčalić, giovane allenatore emergente, nato nella nostra società, e coadiuvato da Diego Zivic, che hanno portato nuovo entusiasmo al progetto che volevamo costruire.

Abbiamo allestito una squadra competitiva che si era impegnata in un faticosa preparazione atletica sotto la guida del ns. preparatore atletico Miran Bole , ma purtroppo la pericolosa situazione sanitaria ,e in accordo con I tecnici e i ns. giocatori, ci ha fatto prendere la decisione di non partecipare ai mini campionati che la FIP regionale ha dovuto allestire.

Come vedete è stato un anno complicato da gestire, campionati sospesi, allenamenti vietati, anzi difficile da gestire, anche per le pressioni dei genitori o perchè alcune società bypassavano i protocolli sanitari, ma che ci consentito di superare questa fase senza gravi conseguenze.

COLLABORAZIONE SOCIETA’ SLOVENE

 

Siamo presenti nel Projekt Jadran, collaborazione che non ha portato grosse novità, né a livello economico, né sportivo. Nel settore giovanile non abbiamo grosse potenzialità da offrire. Ma abbiamo notato che i ragazzi U16 quando lasciano la società madre difficilmente fanno ritorno, e questo crea un situazione deficitaria per costruire squadre senior con giovani nati nella società, specialmente in una situazione difficile come la città di Trieste, dovuta alla grande dispersione dei giovani sloveni verso società sportive situate nelle vicinanze delle abitazioni.

Valuteremo nel futuro quali saranno gli sbocchi di questa collaborazione.

Abbiamo instaurato una buona collaborazione con SD Breg, accomunati dagli stessi problemi e con cui speriamo di avere risultati soddisfacenti per entrambi.

STADION 1. MAJ

Tutti ci chiedono notizie sul futuro dello Stadio 1. Maggio, ma purtroppo nonostante la nostra volontà, e la collaborazione che costantemente offriamo, gli sforzi che facciamo per il decoro della struttura, non siamo minimamente coinvolti nelle decisioni piccole o grandi che siano.

E’ vero siamo un società autonoma, però il nostro cuore è legato allo Stadion 1. maj.

In conclusione volevo ringraziare personalmente tutti i dirigenti, tecnici e i collaboratori che hanno dedicato con passione il loro tempo per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissi, sottolineando le difficoltà del lavoro nell’ambiente cittadino sempre più minoritario e comunque indisponibile alle giuste richieste della nostra comunità.

Approfitto dell’occasione per ricordare il nostro consigliere da lunga data “>Cece” Parisi, fedele sostenitore del Bor, sempre pronto ad aiutarci, mancato nell’ultimo anno.

Un ringraziamento particolare al nostro main sponsor Radenska da lunghissimi anni al nostro fianco e a tutti i numerosi sponsor più piccoli, ma non per questo meno importanti.

Importante è stata anche la collaborazione con i vari mezzi di informazione , in particolare i quotidiani Primorski Dnevnik, Messagero Veneto e Il Piccolo, la sede regionale per i programmi in lingua slovena della RAI e TV Koper-Capodistria, SLOSPORT dell’amico Branko Lakovič e Megabasket che puntualmente hanno seguito le nostre attività.