TISKOVNO SPOROCILO AKK BOR – CONFERENZA STAMPA ADP BOR

 

                        Predstavitev dejavnosti AKK Bor v sezoni 2018/19

 

Letošnja tekmovalna sezona je pred vrati, zato smo sklenili za nekoliko drugačno in celostno predstavitev pobud in prvenstev, v katerem bo soudeležen AKK Bor.

 

Tradicija

V znamenju tradicije potrjujemo, da bomo tudi letos v sodelovanju z ZSŠDI in Družino Tavčar, ki se jim tudi na tem mestu zahvaljujemo za dolgoletno podporo, priredili Turnir Borisa Tavčarja (letos je že 25. zaporedna izvedba), na katerem bodo letos sodelovali Bor Radenska, Breg, Don Bosco in Servolana.

Program

Polfinalna para v petek, 28.09.2018:

19.00: Breg – Don Bosco;

21.00: Bor Radenska – Servolana;

Finale v soboto, 29.09.2018:

18.30; finale za 3. mesto;

20.30: finale za 1. mesto; sledita nagrajevanje in druženje nastopajočih ekip.

V nedeljo, 30. septembra pa bo, v organizaciji AKK Bor in ZSŠDI na vrsti XVI. Izvedba Memoriala Gombač za mladinske ekipe. Letos se bodo turnirja udeležili košarkarji kategorije U15 in sicer: Bor ZKB, Dom Gorica, Jadran Trst in Slovan Ljubljana (ponovna vzpostavitev stika s pobratenim ljubljanskim klubom).

Program

Polfinalna para, nedelja, 30.09.2018:

09.30: Bor ZKB – Jadran;

11.00: Dom – Slovan;

12.45: skupno kosilo udeležencev,

14.30: finale za 3. mesto;

16.00: finale za 1. Mesto; sledi nagrajevanje nastopajočih ekip.

 

Nove pobude

Radi bi poudarili, da smo v okviru sodelovanja s šolskimi ustanovami v letošnji športni sezoni že izvedli dve novi pobudi za promocijo košarke med šolsko mladino. V petek, 14. Septembra smo v sodelovanju z ZSŠDI priredili Dan košarke, ki je bil namenjen osnovnošolskim otrokom mestnih šol s slovenskim učnim jezikom, ki se ga le udeležilo približno 250 otrok, ki so tako lahko neposredno prvine te igre neposredno spoznali na igrišču, pod budnim očesom naših vaditeljev in odbornikov. Zahvaljujemo se Matiji Joganu, priznanemu trenerju “naše gore listu”, ki je s šolami posredoval, zato da je bila udeležba res množična.

Jutri, v petek 28. septembra pa bo v veliki dvorani B. Pavletiča na vrsti prva izvedba košarkarskega troboja za mestne nižje srednje šole s slovenskim jezikom, ki se ga bodo udeležili učenci iz Katinare, Sv. Ivana in Sv. Jakoba. V naših namenih naj bi troboj postal v nadaljevanju stalnica v okviru programov sodelovanja z našimi šolami.

 

Letošnje Borove zasedbe

V letošnji sezoni bo AKK Bor s člansko postavo Bora radenske nastopal v deželni ligi C Silver in srčno upamo, da nam bo letos uspela uvrstitev v končnico prvenstva.

Razen tega bomo na mladinski ravni sodelovali v dveh prvenstvih. Bor ZKB, ki ga sestavljajo naši igralci in igralci ŠD Breg, s katerim že vrsto let sodelujemo, bo nastopal v deželnem prvenstvu U15 in pričakujemo, da bodo fantje potrdili napredek, ki so ga dokazali že v lanski sezoni. Z mlado ekipo začetnikov Bor Globex pa bomo sodelovali tudi v deželneV m prvenstvu U13.

Pri minibasketu smo, tudi po zaslugi letošnjega kampa, zabeležili porast novih vpisov. Letos smo tečaj minibasketa razdelili na dve skupini. Kot zanimivost naj izpostavimo, da smo skupini “starejših” minikošarkarjev (letnika 2008 in 2009) letos dodali tretji tedenski trening, medtem ko imajo ostali minikošarkarji navadno vadbo dvakrat tedensko.

Dejavnosti potekajo v glavnem na Stadionu 1. Maja, ekipa U15 ima en trening tudi v dolinski telovadnici, medtem ko imajo “starejše” minikošarkarji dvakrat tedensko trening v Lonjerju.

Naš klub seveda nadaljuje sodelovanje v okviru projekta Jadran, tako da so nekateri mladi igralci tudi vključeni v mladinske selekcije Jadrana U18, nekateri pa nastopajo za člansko moštvo Bora Radenske v okviru možnosti dvojne registracije.

 

 

Novosti

Temeljne novosti, ki bi jih radi posredovali danes so v bistvu tri:

  • Po dolgih letih “odbornikovanja” se je v aktivno delo spet vključil Lucio Martini, ki je prevzel vlogo športnega koordinatorja za mladinski sektor in povezavo z minibasketom, ob tem pa aktivno pomaga tudi pri vodenju ekipe U13.
  • Skupini pokroviteljev/sponzorjev, ki nas podpira že vrsto let, se je prav pred nedavnim pridružilo podjetje Globex iz Logatca, ki je prevzelo pokroviteljstvo ekipe U13, ga na tem mestu pozdravljamo in upamo, da bomo še vrsto let obojestransko uspešno sodelovali.
  • S tržaškim prvoligašem Almo Pallacanestro Trieste 2004 smo pred kratkim podpisali dogovor za dokončni prestop našega igralca mladinskega pogona Marca Pierija (letnik 2002), ki je lani že nastopal za Basket Trieste na osnovi dogovora za enoletno posojilo. Marcu seveda želimo, da bi se tudi v zahtevnejši sredini in na višjem nivoju čim bolj uveljavil.

 

 

                        Presentazione attività ADP Bor nella stagione 2018/19

 

La stagione agonistica è alle porte, così abbiamo deciso di fare una presentazione diversa e completa delle attività, iniziative e campionati che a breve ci vedranno impegnati.

 

La Tradizione

Anche quest’anno assieme allo ZSŠDI ed alla famiglia Tavčar, che ringraziamo per il pluriennale sostegno, organizziamo il torneo Boris Tavčar (giunto alla 25. edizione).

Programma

Semifinale venerdì, 28.09.2018:

19.00: Breg – Don Bosco;

21.00: Bor Radenska – Servolana;

Finale sabato, 29.09.2018:

18.30: finale per il 3. mesto;

20.30: finale per il 1. mesto; seguono premiazione e rinfresco squadre partecipanti.

Domenica, 30 settembre invece avrà luogo la XVI. Edizione del Memorial Gombač per squadre giovanili. Il torneo è rivolto alla categoria U15 e vedrà la partecipazione di Bor ZKB, Dom Gorizia, Jadran Trieste e Slovan Lubiana (ripristinato il contatto con una società gemellata).

Programma

Semifinale, domenica 30.09.2018:

09.30: Bor ZKB – Jadran;

11.00: Dom – Slovan;

12.45: pranzo per tutti i partecipanti

14.30: finale 3. posto;

16.00: finale 1. posto; segue la premiazione delle squadre partecipanti.

 

Nuove iniziative

Nell’ambito della collaborazione con le istituzioni scolastiche abbiamo già effettuato due nuove iniziative per la promozione del basket tra i ragazzi delle scuole dell’obbligo. Venerdì 14 settembre abbiamo portato a termine, in collaborazione con lo ZSŠDI La Giornata del basket, rivolto ai bambini delle scuole elementari cittadine con lingua d’insegnamento slovena, che ha visto la partecipazione di circa 250 bambini, che hanno avuto modo di sperimentare direttamente il gioco della pallacanestro, sotto l’occhio vigile dei nostri istruttori e dirigenti. Ringraziamo particolarmente Matija Jogan, che ci ha dato una mano nelle scuole per garantire una presenza davvero massiccia.

Domani, venerdì 28 settembre invece daremo vita al primo triangolare di basket per i ragazzi delle scuole medie inferiori con lingua d’insegnamento slovena, al quale parteciperanno alunni delle scuole di Cattinara, S. Giovanni e S. Giacomo. E’ nostra intenzione “istituzionalizzare” questo torneo in modo che diventi un appuntamento fisso nel quadro della collaborazione con le nostre scuole.

 

Le squadre del Bor in questa stagione

L’ADP Bor parteciperà con la squadra seniores al campionato regionale di serie C Silver ed auspichiamo che la squadra riesca a centrare l’obiettivo dei playoff.

A livello giovanile saremo presenti in due campionati. Il Bor ZKB, formato da giocatori nostri e dell’ASD Breg, con il quale collaboriamo da molti anni, parteciperà al campionato regionale U15 e siamo sicuri che i giovani progrediranno ulteriormente. La giovane squadra di esordienti Bor Globex invece parteciperà al campionato regionale U13.

Nel minibasket abbiamo incrementato il numero di iscrizioni ai corsi, anche grazie al camp estivo, mentre va comunicato che per il gruppo degli “anziani” (classi 2008/2009) la società ha introdotto, da questa stagione il terzo allenamento settimanale,

Le attività si svolgono prevalentemente al Campo Primo Maggio, la squadra U15 effettua un allenamento anche a Dolina, mentre la squadra aquilotti di minibasket si avvale anche della palestra di Longera.

Il nostro club naturalmente prosegue nella collaborazione al Progetto Jadran ed alcuni nostri giovani sono inseriti anche nella compagine U18 dello Jadran ed aggregati anche alla nostra prima squadra in virtù del doppio tesseramento.

 

Novità

Tre sono le novità di rilievo che vogliamo comunicare:

  • Dopo lunghi anni di “dirigentato” è tornato alla piena attività Lucio Martini, che ricopre il ruolo di coordinatore del settore giovanile e collegamento con il minibasket, oltre a dare una mano anche come allenatore con gli U13.
  • Al gruppo di sponsor si è aggiunta recentemente l’azienda Globex, con sede a Logatec in Slovenia, che sponsorizzerà la squadra U13 e con la quale auspichiamo di collaborare a lungo.
  • Recentemente abbiamo chiuso l’accordo con l’Alma Pallacanestro Trieste 2004 per il trasferimento definitivo del nostro giovane Marco Pieri (classe 2002), che era già in prestito nella scorsa stagione ed al quale auguriamo di affermarsi anche a livelli molto più alti.